• Min profil
 • Skift password
 • Log af

Seneste nyt

10/09/2018

 • Optimering & Fejlrettelser
 • Logning + Dataudtrækkelse af Log.
 • Logsystem integreret.
 • Fødselsdato, ændret til "Alder"

13/01/2017

 • Fejlretninger og ændringer i statistikker.
 • Nye grafer for statistikker ved registreringsskema.
 • Udvidelse af tekstfelt i registreringsskema og handlingsplan. Også til print.

23/09/2016

 • Gruppe SRS og ORS vises ikke længere i individuel visning.
 • CSV udtræk af registreringsskema tilføjet.
 • Nye felter i registreringsskema.
 • Nye grafer for statistikker.

 • Information om næste opdatering:
  -Tilbageknap tilføjes
  -Grafer for statistikker får et grafisk "make-over"

05/09/2016

 • BETA: Registreringsskema statistikker implementeret.

30/08/2016

 • Anonymt registreringsskema ændret til Registreringsskema.
 • Nye muligheder tilføjet til registreringsskema.
 • Printknapper for de enkelte bokse under bruger.
 • Tekstbokse skalerer løbende.
 • KOMMER SNART!! Statistikker for registreringsskema.

03/03/2016

 • Anonymt registreringsskema implementeret.

29/01/2016

 • Mulighed for at fravælge vist data i grupper.
 • Handlingsplan implementeret.
 • Effektmåling er nu i procenter.
 • Tekst tilføjet til GORS og GSRS.
 • Mindre grafiske forbedringer.
 • Graf fejl ved FIT fixet.

03/11/2015

 • Fejlrettelse i søgning af klienter under grupper for Safari og Internet Explorer.

12/08/2015

 • FIT statistikker på behandlere tilføjet.
 • Søgning af klienter ved tilføjelse af klient til gruppe er implementeret.

06/08/2015

 • Rediger basis info for grupper tilføjet.
 • Mulighed for sletning af grupper tilføjet.
 • Mulighed for at deaktivere og genaktivere grupper.

03/07/2015

 • Manuel indtastning i grupper er tilføjet.

02/07/2015

 • Der er nu tilføjet cutoff linjer til grupper.

24/06/2015

 • Første version af gruppe sessions er implementeret. Der vil i de kommende uger bliver udvidet i forhold til funktionalitet, heriblandt statistik, mulighed for at se data fra enkelte sessions, speciel farve til gruppe-srs og ors hos klienten og meget mere.

11/05/2015

 • Mulighed for ændring af logo gennem "Afdelingsindstillinger".

14/04/2015

 • Mulighed for indtastning med smileys i FIT.
 • Mærkatet "Klient X" er udskiftet med klientens navn under "Sammenlign klienter".
 • Tekst rettet ved ORS resultater.
 • FIT graf bug er rettet for Safari.
 • Mulighed for permanent sletning af bruger - kan kun gøres af afdelingsadministratorer.

01/03/2015

 • Mulighed for oprettelse af nye afdelinger.

26/01/2015

 • Nye FIT statistikker.

26/11/2014

 • Hashtrack data kan nu hentes som csv-fil.
 • Ny håndtering af dårlige internetforbindelser.
 • Systemopdateringer er nu en del af hovedmenuen.
 • Andre mindre rettelser.

18/11/2014

 • Fejl rettet ved visning af Hashtrack data.
 • Coxcomb diagrammer vises nu i procent.
 • Der kan nu sammenlignes fire klienter ved FIT.

28/10/2014

 • Der er nu en statusmeddelelse i dialogboks ved opkobling af Hashtrack app.
 • Den synkroniserede data fra Hashtrack hentes nu automatisk efter opkobling. (tidligere skulle man gå ud og ind af klienten efter opkobling for visning af data.)

27/10/2014

 • Hashtrack data fra mobil kan nu synkroniseres, så det er tilgængeligt i administration.
 • Hashtrack data kan nu vises og sammenlignes gennem grafer i administrationen.

Logo

Nuværende logo:

Generel klient info

Behandlere

Registreringsskema

Handlingsplan

Administrator funktioner


Skift afdeling

Afdelinger


Hvad er Session Rating Scale?

Du bedes vurdere dagens samtale, ved at sætte et mærke på hver af de fire linier. Du skal placere din vurdering tættest på den beskrivelse, som passer bedst på din oplevelse.

Hvad synes du om vores tid sammen i dag? Sæt et mærke på linierne for at vise hvad du mener.

Relation

Lyttede

Han/hun lyttede ikke altid på mig.

Han/hun lyttede på mig.

Jeg følte mig ikke hørt, forstået og respekteret.

Jeg følte mig hørt, forstået og respekteret.

Spørgsmål 1 ud af 4

Mål og emner

Hvor vigtigt

Det, vi lavede og talte om, var ikke særlig vigtigt for mig.

Det, vi lavede og talte om, var vigtigt for mig.

Vi arbejdede ikke med eller talte ikke om det jeg gerne ville arbejde med og tale om.

Vi arbejdede med og talte om det jeg gerne ville arbejde med og tale om.

Spørgsmål 2 ud af 4

Tilgang eller metode

Det vi lavede

Jeg kunne ikke lide det, vi lavede i dag.

Jeg kunne godt lide det, vi lavede i dag.

Terapeutens måde at arbejde på passer ikke til mig.

Terapeutens måde at arbejde på passer til mig.

Spørgsmål 3 ud af 4

Generelt

Jeg ville ønske, vi kunne gøre noget anderledes.

Jeg håber, vi gør noget af det samme næste gang, som vi gjorde i dag.

Der manglede noget i dagens session.

Alt i alt var dagens session passende for mig.

Spørgsmål 4 ud af 4

Hvad er Outcome Rating Scale?

Når du ser tilbage på den tid, der er gået siden sidste samtale (inklusiv i dag), skal du vurdere, hvordan du har haft det på følgende områder af dit liv. En markering til venstre for midten markerer, at du har haft det dårligt, mens en marking til højre for midten markerer, at du har haft det godt.

Hvordan har du det? Hvordan går det i dit liv? Sæt et mærke på linien for at vise, hvordan det går. Jo tættere mærket er på det smilende ansigt, jo bedre går det. Jo tættere mærket er på det sure ansigt, jo flere ting er ikke så gode.

Individuelt (Personligt velbefindende)

Mig

(Hvordan har jeg det?)

Dårligt

Godt

Spørgsmål 1 ud af 4

Nære relationer (Familie, nære venner, osv.)

Familie

(Hvordan går det i min familie?)

Dårligt

Godt

Spørgsmål 2 ud af 4

Socialt (Arbejde, skole, bekendte)

Skole

(Hvordan går det i skolen?)

Dårligt

Godt

Spørgsmål 3 ud af 4

Generelt (Generel følelse af velbefindende)

Livet som helhed

(Hvordan går det med livet i det hele taget?)

Dårligt

Godt

Spørgsmål 4 ud af 4

Hvordan indtastes SRS og ORS?

 1. Fra menuen øverst til venstre vælges "Brugere"

 2. Herefter vælges klienten

 3. Tryk på knappen "Indtast Session Rating Scale" eller "Indtast Outcome Rating Scale"


Hvordan sammenligner man to klienter?

 1. Fra menuen øverst til venstre vælges "Sammenlign klienter"

 2. Herefter vælges to klienter

 3. Tryk på knappen "Sammenlign klienter"

OrganisationAktiveInaktive
Klienter
Sessions
Gennemsnitligt antal sessions
Gennemsnitlig behandlingsperiode (måneder)
KlienterAktiveInaktive
Gennemsnitlig SRS score ved start
Gennemsnitlig ORS score ved start
Gennemsnitlig SRS ændring
Gennemsnitlig ORS ændring
Effektstørrelse

FitplatformORS

SRS

Cutoff

     ORS      SRS

Hvem er med i dag?
Individuelt

Dårligt

GodtNære relationer

Dårligt

GodtSocialt

Dårligt

GodtGenerelt

Dårligt

GodtVælg klienter, som skal sammenlignes

Klient 1

Klient 2

Klient 3

Klient 4


      : ORS        : SRS  


      : ORS        : SRS


      : ORS        : SRS


      : ORS        : SRS

Det indtastede password er forkert.
Glemt password?