Fitplatform

Fit graf - udført af Flemming W. Licht
Fit graf – udført af Flemming W. Licht

FIT

Feedback Informed Treatment – er et evidensbaseret måleredskab, udviklet af blandt andet Scott Miller, som sætter dig i stand til at måle om din indsats er til gavn for borgeren.

I fitplatform.dk er dette redskab integreret ud fra erfaringer fra Helsingung og Helsingør Rusmiddelcenter. Helsingør Rusmiddelcenter har udviklet deres eget FIT-system, da de gerne vil kunne tilføre elementer til administrationen af FIT, som de finder anvendligt i deres arbejde med at indføre FIT.

Der er et internationalt forum for udveksling af viden om brug af FIT ICCE.

FIT er også godkendt af Socialstyrelsen i Danmark, som et evidensbaseret værktøj.

Kender du ikke på forhånd til FIT, så anbefaler vi dig at læse mere fra de tre ovenstående links eller kontakte Flemming Licht via kontaktsiden.